MinChu - Mì Cay Hàn Quốc - Cao Bá Quát
Món Hàn, Món Á -Chi nhánh
MinChu - Mì Cay Hàn Quốc - Cao Bá Quát
16A Cao Bá Quát, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0