Nhà Hàng Biển Việt - Hải Sản & Món Ăn 3 Miền
Nhà hàng
Nhà Hàng Biển Việt - Hải Sản & Món Ăn 3 Miền
5 Củ Chi, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
35,000 - 270,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0