Nha Trang View Restaurant - Hải Sản Tươi Sống
Nhà hàng

Nha Trang View Restaurant - Hải Sản Tươi Sống

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0