Nha Trang View Restaurant - Hải Sản Tươi Sống
Nhà hàng
Nha Trang View Restaurant - Hải Sản Tươi Sống
48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
06:30 - 23:30
20,000 - 220,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0