Nhật Phong 3 - Hải Sản Tươi Sống
Quán ăn
Nhật Phong 3 - Hải Sản Tươi Sống
63B Cù Lao Trung, P. Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100,000 - 550,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0