Nôm Nôm Restaurant & Cafe
Café/Dessert
Nôm Nôm Restaurant & Cafe
17/6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0