Ốc Sò Sinh Viên
Ăn vặt/vỉa hè
Ốc Sò Sinh Viên
39 Đặng Tất, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0