Olivia Restaurant - Pizza & Pasta - Trần Quang Khải
Nhà hàng
Olivia Restaurant - Pizza & Pasta - Trần Quang Khải
14 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0