Phúc Miêu Dimsum & Tea House
Quán ăn
Phúc Miêu Dimsum & Tea House
6 Thủy Xưởng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:30
12,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0