Pizza Giang - Vân Đồn
Quán ăn -Chi nhánh

Pizza Giang - Vân Đồn

97B Vân Đồn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0