Star Coffee House
Café/Dessert

Star Coffee House

7M CT2 Building, Đường 19 Tháng 5, KDC Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
7lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0