Sữa Chua Nếp Cẩm Phúc Lợi - Chi Nhánh Nha Trang
Café/Dessert
Sữa Chua Nếp Cẩm Phúc Lợi - Chi Nhánh Nha Trang
58 Trần Nhật Duật, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:30
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0