The Garden by Iced Coffee – đường số 13
Café/Dessert -Chi nhánh
The Garden by Iced Coffee – đường số 13
8 Đường 13, Khu Đô Thị Lê Hồng Phong II, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
5lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0