The ZuMie - Food & Beverage
Café/Dessert
The ZuMie - Food & Beverage
17 Mai Xuân Thưởng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
14:00 - 21:00
14,000 - 37,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0