The ZuMie - Food & Beverage
Café/Dessert

The ZuMie - Food & Beverage

17 Mai Xuân Thưởng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
14,000 - 37,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0