Thiên Đường Ốc Hallo
Nhà hàng

Thiên Đường Ốc Hallo

17 Cao Văn Bé, Nha Trang, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
20,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0