Thiên Đường Ốc Hallo
Nhà hàng
Thiên Đường Ốc Hallo
17 Cao Văn Bé, Nha Trang, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
1lượt đánh giá từ Now
20,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0