Tiệm Bánh Tú Tú
Tiệm bánh
Tiệm Bánh Tú Tú
112/7 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 19:00
20,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0