Trà Sữa & Ăn Vặt - Ngọc Hiệp
Ăn vặt/vỉa hè
Trà Sữa & Ăn Vặt - Ngọc Hiệp
87 Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
15,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0