Trà Sữa Túi Lọc Cao Bá Quát
Món Miền Trung, Nha Trang
Trà Sữa Túi Lọc Cao Bá Quát
1A Cao Bá Quát, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0