Trung Nguyên E-Coffee - Nguyễn Trãi
Café/Dessert

Trung Nguyên E-Coffee - Nguyễn Trãi

154 Nguyễn Trãi, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
19,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0