US Cake - Lý Thánh Tôn
Tiệm bánh -Chi nhánh

US Cake - Lý Thánh Tôn

84 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 350,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0