Vigor Tea - Trà Sữa Đài Loan - Hòn Chồng
Café/Dessert -Chi nhánh
Vigor Tea - Trà Sữa Đài Loan - Hòn Chồng
Kiot 46, Mường Thanh Viễn Triều, Phạm Văn Đồng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
25,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0