Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt KH - Đường 2 Tháng 4 - NB20044

895 Đường 2 Tháng 4, Khu Hà Ra, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
8lượt đánh giá từ Now
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0