Ya Ya Delicious - Trà Sữa & Ăn Vặt
Ăn vặt/vỉa hè
Ya Ya Delicious - Trà Sữa & Ăn Vặt
100 Trương Định, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
15:00 - 21:00
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0