Aimée Teabar
Café/Dessert

Aimée Teabar

6 Nguyên Tử Lực, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
09:00 - 21:00
10,000 - 89,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0