Chàaa - Cà Ri Bò Gà
Món Việt
Chàaa - Cà Ri Bò Gà
32 Ánh sáng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
3lượt đánh giá từ Now
25,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0