Chè Cung Đình - Kem Bơ
Café/Dessert

Chè Cung Đình - Kem Bơ

164 Bùi Thị Xuân, P. 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
100+lượt đánh giá từ Now
7,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0