Chè Cung Đình - Kem Bơ
Café/Dessert
Chè Cung Đình - Kem Bơ
10 An Dương Vương, P. 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
8lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:00
7,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0