Chè Thái - Bà Triệu
Ăn vặt/vỉa hè
Chè Thái - Bà Triệu
4H Bà Triệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0