Chè Thái - Bà Triệu
Ăn vặt/vỉa hè
Chè Thái - Bà Triệu
4H Bà Triệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
15,000 - 20,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0