Cơm Gà Ta Phan Rang
Món Miền Trung
Cơm Gà Ta Phan Rang
2 Đường 3 Tháng 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00 | 09:00 - 18:00
25,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0