ĐALA TIB Coffee - Tea - Foods
Quán ăn

ĐALA TIB Coffee - Tea - Foods

32 - 34 Hùng Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 19:00
25,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
5 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0