Ding Tea - 3 Tháng 2
Café/Dessert
Ding Tea - 3 Tháng 2
68 Đường 3 Tháng 2, P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
25,000 - 49,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0