Gia Cát - Hủ Tiếu Nam Vang & Dừa Dầm Đà Lạt
Quán ăn
Gia Cát - Hủ Tiếu Nam Vang & Dừa Dầm Đà Lạt
15 Trần Bình Trọng, P. 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 21:00
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0