Gu - Seafood, BBQ & Beer
Quán nhậu
Gu - Seafood, BBQ & Beer
11/2 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
50,000 - 75,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0