Heyla Cocktail Bar
Bar/Pub
Heyla Cocktail Bar
10 Tản Đà, P. 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
17:00 - 23:00
20,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0