Hôtel Colline - Central Bakery
Nhà hàng

Hôtel Colline - Central Bakery

10 Phan Bội Châu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10:00 - 22:00
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0