Kafe & Milk Tee 1984
Café/Dessert
Kafe & Milk Tee 1984
38/1 Trần Phú, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
06:30 - 21:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0