Kem Phụng - Nguyễn Văn Trỗi
Café/Dessert -Chi nhánh
Kem Phụng - Nguyễn Văn Trỗi
97A Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0