Lẩu Bò Quán Gỗ (Lẩu Bò ABa Toa) - Hoàng Diệu
Quán nhậu
Lẩu Bò Quán Gỗ (Lẩu Bò ABa Toa) - Hoàng Diệu
29/1 Hoàng Diệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0