Liên Hoa - Bakery & Restaurant - Bùi Thị Xuân
Tiệm bánh -Chi nhánh

Liên Hoa - Bakery & Restaurant - Bùi Thị Xuân

75C Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
5,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0