Mì Quảng Bà Xí - Mạc Đĩnh Chi
Quán ăn
Mì Quảng Bà Xí - Mạc Đĩnh Chi
Lô A29 Mạc Đĩnh Chi , Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+lượt đánh giá từ Now
14:00 - 16:30
25,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0