Milano Coffee - Nguyễn Công Trứ
Café/Dessert

Milano Coffee - Nguyễn Công Trứ

158 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
06:30 - 22:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0