Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng - Triệu Việt Vương
Nhà hàng -Chi nhánh
Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng - Triệu Việt Vương
1 Triệu Việt Vương, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
08:00 - 23:00
70,000 - 350,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0