Nở Phồng Patisserie
Shop Online

Nở Phồng Patisserie

56 Tôn Thất Tùng, P. 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
33,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0