O Mẹt Đà Lạt
Món Miền Trung
O Mẹt Đà Lạt
69C Nguyễn Văn Trỗi , Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
4lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
17,000 - 95,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0