Ốm Sữa Milk Tea
Yêu thích
Café/Dessert

Ốm Sữa Milk Tea

Hẻm 31 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0