Phúc Long Coffee & Tea - Trần Phú
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Coffee & Tea - Trần Phú

28 Trần Phú, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
500+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0