Phúc Long Trần Phú Đà Lạt
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Trần Phú Đà Lạt

28 Trần Phú, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0