Quán 77 - Bún Bò Huế & Mì Quảng
Quán ăn
Quán 77 - Bún Bò Huế & Mì Quảng
77 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
25,000 - 35,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0