Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng
Café/Dessert

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Đình Phùng

174 Phan Đình Phùng, P. 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
100+lượt đánh giá từ Now
43,000 - 57,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0