Sữa Đậu Nành - Tăng Bạt Hổ
Café/Dessert, Quán ăn

Sữa Đậu Nành - Tăng Bạt Hổ

64 Tăng Bạt Hổ, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
50+lượt đánh giá từ Now
17:30 - 22:00
5,000 - 11,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0