Thanh Thảo - Trái Cây, Kem Bơ, Sinh Tố
Café/Dessert
Thanh Thảo - Trái Cây, Kem Bơ, Sinh Tố
76 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0