The Jeju BBQ & Hot Pot
Buffet

The Jeju BBQ & Hot Pot

161 Hai Bà Trưng, P. 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10:00 - 22:00
100,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0