Liên Hoa - Bakery & Restaurant - Đường 3 Tháng 2
Tiệm bánh -Chi nhánh
Liên Hoa - Bakery & Restaurant - Đường 3 Tháng 2
15 - 17 - 19 Đường 3 Tháng 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
10,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0